Vođenje projekata

Specijalizirani smo za stručno i efikasno vođenje kompletnog investicijskog procesa od faze kupovine zemljišta do predaje objekta po sistemu ključ u ruke.

SAZNAJ VIŠE

Procjene nekretnina i pokretnina

Zahvaljujući svojim visoko educiranim stručnim kadrom, te dugogodišnjem iskustvu u najkraćem roku pružamo kompletnu uslugu procjene nekretnina za potrebe ishođenja kredita kod banke ili za osobne potrebe. Procjene nekretnina i pokretnina vršimo po jedinstvenom cjeniku na području cijele RH.

SAZNAJ VIŠE

Energetsko certificiranje

Pružamo brzu i stručnu uslugu energetskog certificiranja stambenih i nestambenih zgrada sa jednostavnim tehničkim sustavom

SAZNAJ VIŠE

Financijski i građevinski nadzor

Pružamo uslugu kontrole namjenskog korištenja sredstava u sklopu financijskoga nadzora za potrebe Investitora ili financijske institucije. Također, vršimo i građevinski nadzor izvođenja objekata.

SAZNAJ VIŠE
Naši partneri