Realizirani projekti


Vila Sperone

by Studio Metrocubo

Godina: 2014
Lokacija: Novigrad
Tip projekta: Privatna kuća
Ukupna površina: 443 m2
Investitor: Privatni
Vođenje projekta: PSC Antares d.o.o., Rijeka

Autor: Studio Metrocubo
Projektni tim: Željko Mohorović, Ana Grbac, Iva Buljan
Suradnici: Ivana Mohorović

Građevinski projekt: Proing d.o.o., Amir Jelača
Elektrotehnički projekt: SPI d.o.o., Davorin Cukon
Mehaničke instalacije: Izoterma d.o.o., Goran Maravić, Branka Božić
Bazenski sustavi: Marana d.o.o., Hrvoje Vodopija
Protupožarna zaštita: Ing.Labos. d.o.o., Nadan Kosanović

Glavni izvođač: Usora gradnja d.o.o.
Građevinski nadzor: Solid Plus d.o.o.

3D model: Visum 3D Graphics, Alex Knapic
Fotografije: Jan Stojković & Level 52Projekt Materada

by Studio Proarh d.o.o. Zagreb


Godina: 2014
Lokacija: Poreč
Tip projekta: Privatna kuća
Ukupna površina: 380 m2
Investitor: Privatni
Vođenje projekta: PSC Antares d.o.o., Rijeka

Autor: Studio Proarh d.o.o
Projektni tim: Davor Mateković
Građevinski nadzor: Solid Plus d.o.o.

3D model: Visum 3D Graphics, Alex Knapic
Fotografije: Jan Stojković & Level 52Villa Vabriga

by Studio Metrocubo


Projekt: Obiteljska kuća Villa Vabriga
Lokacija: Vabriga Tar
Investitor: Privatna kuća
Autor: Željko Mohorović/ Studio Metrocubo
Suradnici: Ivana Greblo
Godina projektiranja: 2015.

Godina dovršetka gradnje: 2016.
Izvođač: Tehnogradnja d.o.o. Sisak
Površina lokacije: 4000.00 m2
Ukupna tlocrtna površina objekta: 180,00 m2
Projekt Vrata Kvarnera

by Area arhitektura d.o.o.


Projekt: Vrata Kvarnera
Lokacija: Rijeka- Marčeljeva Draga
Investitor: Viking d.o.o.
Autor: Miroslav Gudelj/ Area arhitektura d.o.o.
Suradnici: Flavia
Godina projektiranja: 2013.

Godina dovršetka gradnje: 2014.
Izvođač: Tehning građenje Sisak
Površina lokacije: 3600 m2

Ukupni broj stanova: 21
Projekt Sveučilišna avenija

by Area arhitektura d.o.o.


Projekt: Sveučilišna avenija Rijeka
Lokacija: Rijeka- Trsat
Investitor: Viking d.o.o.
Autor: Miroslav Gudelj/ Area arhitektura d.o.o.
Suradnici: Flavia
Godina projektiranja: 2012.

Godina dovršetka gradnje: 2013.
Izvođač: AB gradnja Karlovac
Površina lokacije: 1150 m2

Ukupni broj stanova: 14


Villa Laurum

by ZDL arhitekti d.o.o.


Projekt: Villa Laurum
Lokacija: Opatija
Investitor: Ares grupa d.o.o.
Autor: Siniša Zdjelar/ ZDL arhitekti d.o.o. Rijeka
Godina projektiranja: 2014.

Godina dovršetka gradnje: 2016.
Izvođač: Arger graditeljstvo d.o.o. Kostrena
Površina lokacije: 10000 m2
Stambeni prostor: 680 m2

Status projekta: dovršen, na prodaju, cijena na upit