Vođenje projekata
PSC Antares d.o.o. – Planning and Development objedinjuje rad čitavog niza partner tvrtki u cilju stvaranja pretpostavki za što bolje i efikasnije vođenje kompletnog investicijskog procesa. Usluge koje pružamo podrazumijevaju sve one radnje i procese koje je potrebno izvršiti kako bi se stvorili preduvjeti za investiciju, krenuvši od namjene prostora po prostornom planu do trenutka ishodovanja lokacijske ili građevinske dozvole i konzaltinga.

Kako bi se to omogućilo, PSC Antares d.o.o. je sa partner tvrtkama iz područja prostornog planiranja, geodezije, projektiranja, ekologije, zaštite voda, zaštite spomenika kulture, sređivanje imovinsko pravnih odnosa i drugo sklopio Ugovore o poslovnoj suradnji i zajedničkom nastupu na tržištu..

Ovakvim organiziranjem subjekata odnosno nosioca aktivnosti u projektu, garantiraju se koordinirane aktivnosti i stvaraju sigurne pretpostavke da se određeni poslovni cilj i svrha dogode.

U okvirima poslovnog okruženja u Republici Hrvatskoj Investitor ako se odluči na samostalno vođenje projekta često je prisiljen samostalno angažirati značajan broj raznih sudionika i suradnika i to od prostornih planera, geodeta, projektanata, do pravnika, lokalne samouprave ili tijela središnje uprave, te se dodatno angažirati na koordiniranju istih i to često u području za koje nije usko specijaliziran što pretpostavlja mukotrpnu proceduru koordinacije svih sudionika, nesinkronizirano koordiniranje aktivnosti, vraćanje na početak i često puta osudu na neuspjeh.

PSC Antares d.o.o. mjesto gdje investitor na jednom mjestu dobiva potpunu podršku u vođenju kontroliranog i koordiniranog postupka i gdje će sa uspjehom doći do svog cilja.