Građevinski nadzor
Nadzor nad izgradnjom objekta unutar stručnog tima tvrtke PSC Antares d.o.o. vrši Ovlašteni dipl. građevinski inženjer sa ciljem da se objekt izvodi u skladu sa „građevinskom dozvolom“ prema projektnoj dokumentaciji, zakonima i propisima te pravilima struke.

Svrha angažmana nadzorne službe je da se izbjegnu neželjene posljedice u smislu propusta, grešaka, ne kvalitete , a čime se štiti investitor od nepotrebnih troškova i problema što u konačnosti osigurava kvalitetan rezultat investicije uz što racionalnija ulaganja.

Ovaj segment usluge također obuhvaća konzalting i inženjering aktivnosti kao što su:
• izrada troškovnika
• sugestije pri izradi projekta u cilju smanjenja troškova investicija,
• ishođenje akta na temelju kojega se može početi građenje (građevinska dozvola),
• prikupljanje i ocjena ponuda,
• odabir i ugovaranje izvođača,
• prijava gradnje nadležnim institucijama,
• praćenje i vođenje izvedba,
• ishođenje Uporabne dozvole na osnovu koje se vrši upis objekta u zemljišne knjige.