Procjena nekretnina za potrebe kredita banke
Procjene tržišne vrijednosti nekretnina

Odjel procjena nastao je i razvijao se zahvaljući suradnji s vodećim Hrvatskim bankama. Klijenti kojima je potreban kredit ili neka druga usluga banke, za koju postoji potreba za upisom hipoteke ili fiducijarnog vlasništva, upućeni su od strane banke naručiti izradu procjene tržišne vrijednosti. Pri tome banke nam prihvaćanjem naših procjena iskazuju povjerenje koje nastojimo opravdati brzinom rada te profesionalnim pristupom.

Pridržavamo se i poštivamo sve standarde, procedure i definicije preporučene u European Valuation Standards (EVS) koje izdaje Europska grupacija udruženja procjenitelja TEGoVA, kao i hrvatske standarde koji se odnose na procjene vrijednosti nekretnina - Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15).

Procjena tržišne vrijednosti nekretnine uz samo utvrđivanje građevinske i tržišne vrijednosti iste podrazumijeva i provjeru pravnog statusa, odnosno uspoređivanje podataka u vlasničkoj i prostornoj dokumentaciji sa stanjem u naravi tj. identifikaciju objekta.

Koristeći dugogodišnje iskustvo i specijalistička znanja naših sudskih vještaka s kojima pokrivamo cijelo područje RH, strankama pružamo uslugu procjene nekretnina u najkraćem roku. Svjesni činjenice da je brzina vrlo bitna garantiramo svim strankama rok izrade od 7 dana od prikupljene cjelokupne dokumentacije i izvršene uplate.

Nekretnina se prema namjeni dijele:

1. Stambene nekretnine

2. Poslovne nekretnine: -Trgovačke namjene

                                        -Industrijske namjene

                                        -Uredski prostori

                                        -Ugostiteljski objekti

                                       -Nekretnine za odmor

3. Zemljišta (građevinska i poljoprivredna)

U osnovi, vrijednost se stvara i održava međusobnim odnosom četiri faktora koja su pridružena svakoj robi, usluzi ili proizvodu, pa tako i nekretninama, a to su upotrebljivost, količina ponude, količina potražnje, kupovna moć.

Usluge odjela procjene nekretnina uključuju:

Potrebna dokumentacija

Dokumentacija koja je nužna za izradu procjene.

POPIS DOKUMENTACIJE

Nalog za izradu procjene

Nalog kojim se započinje postupak procjene.

NARUDŽBA ZA PROCJENU NEKRETNINEBanke partneri